Našiel si školu, ktorú hľadáš!

Poď objaviť seba vo svete hudby, tanca, farieb a zábavy! Všetko ti ukážeme, predvedieme a naučíme ťa. Vyber si, čo je pre teba.
ČO PONÚKAME

Aké odbory u nás nájdeš?

Hudobný

Škola pristupuje k žiakom individuálne s dôrazom na jeho potreby, záujmy, zameranie. Moderná hudba súčasnej doby sa využíva ako prostriedok na pritiahnutie žiaka a jeho pozornosti na umenie.

Výtvarný

Vo výtvarnom obore môžu žiaci tvoriť a realizovať svoje vlastné nápady, farebne stvárniť svoje videnie sveta a vytvárať svoj vlastný rukopis. Oboznamujú sa s estetikou výtvarného prejavu a pestrou škálou výtvarných techník.

Literárno-dramatický

Literárno-dramatický odbor je syntetizujúcim odborom, ktorý obsahuje dramatické, pohybové, rečové, prednesové a slovesné tvorivé činnosti, hru s bábkou a písané slovo, prostredníctvom ktorých pôsobí na celkový rozvoj myslenia, cítenia a konania žiakov.

Tanečný

Tanečný odbor poskytuje žiakom základy pohybového a tanečného vzdelania. Prvotne sa zameriava na správne držanie tela, rozvoj koordinácie pohybov, základy melodického a rytmického cítenia.
TO NAJNOVŠIE

Novinky zo školského prostredia

RIADITEĽKA ŠKOLY

Volám sa Stanislava Skladaná,
teší ma som umelkyňa srdcom aj dušou

Nepochádzam z muzikantskej rodiny, záujem o hudbu som ale prejavovala od malička. Bola som hamblivé dieťa a tak som veľmi ťažko prezentovala muzicírovanie na verejnosti. Aj napriek tomu, že som nebola priebojná ako iné deti, som krok po kroku poctivým cvičením získala schopnosti, ktoré sa mohli postupne naplno rozvinúť. Práve pre to ma veľmi zaujímajú osudy detí, ktoré nemajú také možnosti, sú hamblivé, také čo o sebe nevedia, len tušia, že v nich drieme umelecký oheň. Som za to aby sa podporovalo umenie detí. Chcem dať možnosť všetkým deťom sa rozvinúť, aj takým čo nemajú podmienky, čo sa im vysmievali, že talent nemajú. Práve v takých deťoch sa talentu nachádza najviac.

RECENZIE

Ako nás hodnotia ostatní?



Všetko super neskutočne nadčasové.

Recenzia z 2022



Recenzia z 2016



Recenzia z 2015



Recenzia z 2015