Zamestnanci

Riaditeľka školy Stanislava Skladaná
Mgr. Stanislava Skladaná

riaditeľka a zriaďovateľka školy

Asistentka riaditeľky školy Radoslava Mojžišová
Mgr. Radoslava Mojžišová

asistentka riaditeľky školy, učiteľka hudobného odboru


(každý pracovný deň 9:00 – 11:00)
Učiteľka hudobného odboru Terézia Veverková
Bc. Terézia Veverková

učiteľka hudobného odboru

Referent školy Katarína Sakáčová
Katarína Sakáčová

referent školy


(každý pracovný deň 9:00 – 17:00)
Učiteľka výtvarného odboru Adriana Šajgalíková
PaedDr. Adriana Šajgalíková

učiteľka výtvarného odboru

Učiteľ tanečného odboru Daniel Záslav
Daniel Záslav

učiteľ tanečného odboru

Učiteľ hudobného odboru Martin Javorčík
Mgr. art. Martin Javorčík

učiteľ hudobného odboru.

Učiteľka literárno-dramatického odboru Anna Pataky
Mgr. Anna Pataky

učiteľka literárno-dramatického odboru

Učiteľka hudobného odboru Katarína Mojžišová
Bc. Katarína Mojžišová

učiteľka hudobného odboru

Učiteľ tanečného odboru Radovan Kliment
Radovan Kliment

učiteľ tanečného odboru

Učiteľka hudobného odboru Viktória Mojžišová
Viktória Mojžišová, Dis.art

učiteľka hudobného odboru

Učiteľ výtvarného a hudobného odboru Michal Moravec
Michal Moravec

učiteľ výtvarného odboru a hudobného odboru

Učiteľ literárno-dramatického odboru Pavel Michal
Mgr. Pavel Michal

učiteľ literárno-dramatického odboru

Fotografia Petra Haravanku
Mgr. Peter Harvanka

učiteľ hudobného odboru

Fotografia Martiny Smutnej
Mgr. Martina Smutná

učiteľka literárno – dramatického odboru