Online prihláška

    Škola (MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ), ktorú bude žiak navštevovať po prijatí do SZUŠ

    Otec

    Adresa otca

    Matka

    Adresa matky