Zverejňovanie

Zverejnené faktúry
rok 2019

Zverejnené faktúry
rok 2020

Zverejnené faktúry
rok 2021

Zverejnené faktúry
rok 2022

Zverejnené faktúry
rok 2023

Zverejnené faktúry
rok 2024