Hudobný odbor

Prijímame deti od veku 6 rokov. Po absolvovaní prípravného štúdia pokračujú v ďalšom štúdiu primárneho umeleckého vzdelávania na I stupni.

Škola pristupuje k žiakom individuálne s dôrazom na jeho potreby, záujmy, zameranie. Moderná hudba súčasnej doby sa využíva ako prostriedok na pritiahnutie žiaka, jeho pozornosti na umenie a získaním jeho vôle umenie tvoriť a tým zdokonaľovať svoju osobnosť.

Možnosť naučiť sa: gitaru, husle, klavír, akordeón, keyboard, zobcová flauta, priečna flauta, fagot, spev.