Tanečný odbor

Prijímajú sa žiaci od 5 rokov do prípravného štúdia. Po absolvovaní prípravného štúdia pokračujú v ďalšom štúdiu primárneho umeleckého vzdelávania na I stupni.

Tanečný odbor poskytuje žiakom základy pohybového a tanečného vzdelania. Prvotne sa zameriava na správne držanie tela, rozvoj koordinácie pohybov, základy melodického a rytmického cítenia, rozvoj estetického cítenia, pohyb v priestore, pohybová pamäť a fantázia. Metodicky sú deti vedené k rôznorodej tanečnej štýlovosti. V tanečnom odbore sa nešpecializujeme na jeden typ tanca, ale poskytujeme viaceré tanečné techniky klasického, ľudového, jazzového tanca, či moderného ako je hip-hop, street dance, disco, show dance. Na škole sa vyučuje aj spoločenský tanec, ktorý zahŕňa rôzne druhy spoločenských tancov.

Moderné tanečné choreografie predvádzame na klasickú, alebo modernú hudbu.

Popri tanečnom odbore pôsobia na škole rôzne tanečné skupiny a súbory, ktoré reprezentujú školu na domácej, ale aj na medzinárodnej úrovni.