Výtvarný odbor

Prijímajú sa žiaci od 5 rokov do prípravného štúdia. Po absolvovaní prípravného štúdia pokračujú v ďalšom štúdiu primárneho umeleckého vzdelávania na I stupni.

Vo výtvarnom obore môžu žiaci tvoriť a realizovať svoje vlastné nápady, farebne stvárniť svoje videnie sveta a vytvárať svoj vlastný rukopis.Oboznamujú sa s estetikou výtvarného prejavu a pestrou škálou výtvarných techník.

Žiaci sa môžu inšpirovať aj ľudovou tvorbou, k dispozícii majú vypaľovaciu pec a hrnčiarsky kruh. Venujú sa práci s textilom, tvorbe šperkov, výtvarných objektov, inštalácií a akcií. Rozvíja sa ich tvorivosť, výtvarné zručnosti a kreatívne myslenie.

Naši pedagógovia so žiakmi navštevujú galérie, výtvarné akcie a vzdelávajú ich v dejinách umenia. Sú otvorení aj súčasným umeleckým tendenciám s využitím projektového vyučovania. Pripravujú študentov na prijímacie skúšky na stredné aj vysoké školy.

Vo výtvarnom odbore sa vyučujú tieto hlavné predmety:

kresba
maľba
grafika
dekoratívne činnosti
modelovanie – práca s materiálom a keramika.

Tieto hlavné predmety obsahujú množstvo výtvarných techník:

maľba – tempera, akryl, olej, akvarel
kresba – uhlík, ceruzka, rudka
grafika – suchá ihla, linoryt
dekoratívne činnosti – kašírovanie, koláž, šperk, maľba na sklo, maľba na hodváb, batika
modelovanie – úžitková keramika, voľná plastika
keramika – točenie na kruhu.