Úspechy a projekty žiakov Talentária našej školy

Výtvarná súťaž

4 celoslovenské ocenenia

Parádny úspech. 4 celoslovenské ocenenia vo výtvarnej súťaže „Moja dedina, ako ju vidím ja “ 2022/2023 ! V I. kategórii naša žiačka Kristínka Kantorisová z Polomky získala krásne 1.miesto, v III. kategórii žiaci Fabian Harvan a Jasna Hrablayová získali 1.miesto, ďalší náš žiak Lukáš Ľuptovčiak v tej istej kategórii získal 2.miesto.

3.miesto - výtvarní umelci

Súťaž Hore Hronom, dolu Hronom

Výtvarní umelci z elokovaného pracoviska Šumiac nás reprezentovali na súťaži Hore Hronom, dolu Hronom v Telgárte, kde naša žiačka Adrianka Muránska obsadila 3.miesto.

Mladí divadelní umelci

1.miesto v súťaži Sládkovičova Radvaň 2022, BB

Naši mladí divadelní umelci zo Štiavnických Baní pod vedením pani učiteľky Mgr. Anny Pataky a Mgr. Martiny Smutnej získali krásne 1.miesto v súťaži Sládkovičova Radvaň 2022 v Banskej Bystrici v súťaži recitačných kolektívov. Pod vedením pani učiteľky Mgr. Anny Pataky sa zúčastnili divadelníci aj súťaže Zachenterova Kremnica v Kremnici, kde takisto obsadili krásne 1.miesto v umeleckom prednese prózy.

Z hudobného odboru

Horehronská valaška 2022

Z hudobného odboru sa na celoštátnej postupovej súťaži a prehliadky hudobného folklóru s názvom Horehronská valaška, ktorá sa konala na Telgárte, nádherne umiestnili viacerí naši žiaci: žiak Martin Miškov z Polomky získal krásne 2. miesto v hre na akordeón, laureátkou súťaže v sólovom speve sa stala naša žiačka Bianka Tlučáková z Pohorelej, ktorá sa zároveň umiestnila v zlatom pásme v speváckom due, v kategórii inštriumentalisti sa s hrou na husle predstavili Tomáš Prečuch z Čierneho Balogu z triedy pani učiteľky Mgr. Radoslavy Mojžišovej a umiestnil sa v striebornom pásme, v bronzovom pásme v tej istej kategórii sa umiestnila aj Timea Prečuchová z Čierneho Balogu tiež z husľovej triedy pani učiteľky Mgr. Radoslavy Mojžišovej.

Výtvarná súťaž

Výtvarná súťaž „Moja dedina, ako ju vidím ja”

V školskom roku 2021/2022 sa škola zapojila výtvarnej súťaže „Moja dedina, ako ju vidím ja “, kde v I. kategórii naša žiačka Dominika Šrenkelová z elokovaného pracoviska Brezno získala krásne 1.miesto, v II. kategórii žiaci z elokovaného pracoviska Čierny Balog Lukáš Štulrajter a Emka Kováčiková získali 2.miesto , v III. kategórii naša žiačka Emka Mišečková z elokovaného pracoviska Beňuš získala 3.miesto.

Spevácke oddelenie

Celoslovenská súťaž v populárnom speve v Nemeckej

Spevácke oddelenie sa zúčasnilo celoslovenskej súťaži v populárnom speve v Nemeckej, kde sa naša Bianka Tlučáková z Pohorelej umiestnila na 2.mieste. a žiačka pani učiteľky Mgr. Kataríny Mojžišovej Adela Javorčíková dostala četné uznanie. Pod vedením pani učiteľky Mgr. Radoslavy Mojžišovej nás reprezentovali žiačky Žofia a Janka Prečuchové v regionálnej súťaži Horehronská lipová jeseň.

Spevácke duo

Bratislava – Nová scéna

Bratislava Nová Scéna a spevácke duo Talentária: Daniela Švantnerová a Adrián Ševc.

Výtvarná umelkyňa

Celoslovenské ocenenie v Bratislave

Naša výtvarná umelkyňa Kristína Danieličová dostala celoslovenské ocenenie v Bratislave! 1. miesto, skvelé, blahoželáme!

128.000 videní
Náš úspešný klip “Bohatstvo na smetisku” ktorý mal 128.000 videní
252.000 pozretí
Náš najúspešnejší klip “Naj spolupráca “ s 252.000 pozretiami
100.000 videní
Žiarivé umenie s vyše 100.000 videní
80.000 pozretí
Lady Karneval v originálnom podaní našich žiakov a učiteľov, našej pani riaditeľky a ľudovej kapely Pokošovci s vyše 80.000 pozretiami
64.000 videní
Nezlomná cigánska láska a naši žiaci a učitelia s 64.000 videní
vianočný klip
Talentárium a náš vianočný klip s názvom Chvíle šťastia