Dokumenty Prihláška Čestné vyhlásenie Vnútroškolský poriadok Žiadosti

Prihláška do ZUŠ

Čestné vyhlásenie

Vnútroškolský poriadok pre žiakov

Výnimka na výučbu 1x do týždňa

Žiadosť o odpustenie školného

Žiadosť o individuálne štúdium

Žiadosť o kontrahovanie

Žiadosť o rozšírené vyučovanie

Žiadosť o pokračovanie v štúdiu po prerušení

Žiadosť o ukončenie/prerušenie štúdia

Hodnotenie realizácie aktualizačného vzdelávania 2023