Zamestnanci

Mgr. Stanislava Skladaná

Riaditeľka a zriaďovateľka školy

Mgr. Radoslava Mojžišová

asistentka riaditeľky školy

telefonický kontakt 0911 579 111 (každý pracovný deň od 9:00-11:00) Učiteľka hudobného odboru.

Jarmila Molčanová

referent školy

telefonický kontakt: 0911 393 146 (každý pracovný deň v čase od 9.00 - 17.00)

Katarína Sakáčová

referent školy

telefonický kontakt: 0911 597 222 (každý pracovný deň v čase od 9.00 - 17.00)

Bc. Terézia Veverková

učiteľka hudobného odboru.

Pavol Čižmár Dis.art.

učiteľ hudobného odboru.

Mgr. art. Martin Javorčík

učiteľ hudobného odboru.

Mgr. Anna Pataky

učiteľka literárno-dramatického odboru.

Bc. Katarína Mojžišová

učiteľka hudobného odboru.

Mgr. Juraj Borsek

učiteľ tanečného odboru.

Juraj Fáber

učiteľ tanečného odboru.

PaedDr. Adriana Šajgalíková

učiteľka výtvarného odboru.

Mgr. Pavel Michal

učiteľ literárno-dramatického odboru.

Viktória Mojžišová, Dis.art

učiteľka hudobného odboru.

Michal Moravec

učiteľ výtvarného odboru a hudobného odboru.

Adrián Harvan DiS.art

učiteľ hudobného odboru.

Mária Berkyová

učiteľka tanečného odboru.

Kurbatová Nadiia

učiteľka hudobného odboru.

Zuzana Pustajová Dis.art.

učiteľka tanečného a literárno-dramatického odboru.

Ing. Lucia Mišíková Phd.

učiteľka literárno - dramatického odboru.

Mgr. Peter Harvanka

učiteľka hudobného odboru.

Mgr. Martina Smutná

učiteľka literárno - dramatického odboru.

Bc. Katarína Čižmárová

materská dovolenka