Zamestnanci

Mgr. Stanislava Skladaná

Riaditeľka a zriaďovateľka školy

Mgr. Radoslava Mojžišová

asistentka riaditeľky školy

učiteľka hry na husle a hudobná náuka. Vyučuje v Polomke, v Pohorelej, v Brezne a v Čiernom Balogu.

Jarmila Molčanová

asistentka školy

telefonický kontakt: 0911 393 146 (každý pracovný deň v čase od 9.00 - 17.00)

Katarína Sakáčová

referent školy

telefonický kontakt: 0911 597 222 (každý pracovný deň v čase od 9.00 - 17.00)

Bc. Zuzana Michalová

učiteľka výtvarného odboru, vyučuje v Polomke.

Pavol Čižmár Dis.art.

učiteľ hudobného odboru, hra na akordeón, klavír a keyboard. Vyučuje na Šumiaci a Pohorelej

Mgr. art. Martin Javorčík

učiteľ hudobného odboru, hra na gitare, vyučuje v Čiernom Balogu a v Brezne.

Mgr. Anna Pataky

literárno-dramatický odbor,vyučuje v Štiavnických Baniach

PaedDr.Peter Kovalčìk

Učiteľ hudobnej náuky a hra na klavír,keyboard. Vyučuje v Polomke,v Šumiaci a v Pohorelej.

Mgr. Juraj Borsek

učiteľ tanečného odboru. Vyučuje v Polomke, Pohorelej, v Čiernom Balogu, a v Brezne.

Veronika Kupcová

vyučuje tanečný odbor v Brezne.

Mgr. Miroslava Ondrejková

učiteľka tanečného odboru. Vyučuje v Banskej Bystrici.

Bc. Anna Sojková Dis.art

vyučuje hru na zobcovú , priečnu flautu, saxofón a literárno-dramatický odbor. Vyučuje v Polomke, v Brezne a v Beňuši.

Juraj Fáber

učiteľ tanečného odboru. Vyučuje v Brezne a v Banskej Bystrici.

Kurbatová Nadia

učiteľka hudobného odboru. Vyučuje hru na klavír a keyboard v Brezne.

Mgr. Magdaléna Basárová

učiteľka výtvarného odboru. Vyučuje v Šumiaci a v Závadke nad Hronom.

Ingrid Vlčková DiS.art

učiteľka hry na klavìr,keyboard a akordeón. Vyučuje v Polomke, v Čiernom Balogu, v Beňuši a v Brezne.

PaedDr. Adriana Šajgalíková

učiteľka výtvarného odboru. Vyučuje v Čiernom Balogu, Brezne a v Beňuši.

Bc. Terézia Veverková

učiteľka hudobného odboru, hudobnej náuky, hra na klavír, keyboard, akordeón. Vyučuje v Polomke, v Brezne, v Čiernom Balogu a v Beňuši.

Mgr. Pavel Michal

učiteľ literárno-dramatického odboru. Vyučuje v Štiavnických Baniach.

Golianová Ľubica

vyučuje tanečný odbor v Brezne.

Adrián Harvan DiS.art

učiteľ hudobného odboru, vyučuje hru na husle v Čiernom Balogu, Brezne ,Pohorelej, Šumiaci.

Michal Moravec

učiteľ výtvarného odboru. Vyučuje v Závadke nad Hronom a Brezne.

Katarína Mojžišová DiS.art

učiteľka hudobného odboru. Vyučuje spev a hlasovú výchovu na Beňuši.

Katarína Čižmárová Dis. art

materská dovolenka