Zamestnanci

Mgr. Stanislava Skladaná

Riaditeľka a zriaďovateľka školy

Mgr. Radoslava Mojžišová

asistentka riaditeľky školy

učiteľka hry na husle a hudobná náuka. Vyučuje v Polomke, v Pohorelej, v Brezne, v Závadke nad Hronom a v Čiernom Balogu.

Jarmila Molčanová

asistentka školy

telefonický kontakt: 0911 393 146 (každý pracovný deň v čase od 9.00 - 17.00)

Katarína Sakáčová

referent školy

telefonický kontakt: 0911 597 222 (každý pracovný deň v čase od 9.00 - 17.00)

Bc. Terézia Veverková

učiteľka hudobného odboru, hudobnej náuky, hra na klavír, keyboard, akordeón. Vyučuje v Polomke, v Brezne, v Čiernom Balogu a v Beňuši.

Pavol Čižmár Dis.art.

učiteľ hudobného odboru, hra na akordeón, klavír a keyboard. Vyučuje na Šumiaci a Pohorelej

Mgr. art. Martin Javorčík

učiteľ hudobného odboru, hra na gitare, vyučuje v Čiernom Balogu, v Brezne, v Polomke a v Pohorelej.

Mgr. Anna Pataky

literárno-dramatický odbor,vyučuje v Štiavnických Baniach

Katarína Mojžišová DiS.art

učiteľka hudobného odboru. Vyučuje spev a hlasovú výchovu na Beňuši, v Brezne a v Čiernom Balogu.

Mgr. Juraj Borsek

učiteľ tanečného odboru. Vyučuje v Polomke, Pohorelej, v Čiernom Balogu, a v Brezne.

Juraj Fáber

učiteľ tanečného odboru. Vyučuje v Brezne a v Banskej Bystrici.

PaedDr. Adriana Šajgalíková

učiteľka výtvarného odboru. Vyučuje v Čiernom Balogu, Brezne a v Beňuši.

Mgr. Pavel Michal

učiteľ literárno-dramatického odboru. Vyučuje v Štiavnických Baniach.

Mgr. Magdaléna Basárová

učiteľka výtvarného odboru. Vyučuje v Šumiaci.

Michal Moravec

učiteľ výtvarného odboru a hudobného odboru, vyučuje hru na keyboard a gitaru. Vyučuje v Závadke nad Hronom a Brezne.

Adrián Harvan DiS.art

učiteľ hudobného odboru, vyučuje hru na husle v Čiernom Balogu, Brezne ,Pohorelej, Šumiaci.

Golianová Ľubica

vyučuje tanečný odbor v Brezne.

Kurbatová Nadia

učiteľka hudobného odboru. Vyučuje hru na klavír a keyboard v Brezne.

Mgr. Art. Dominika Margetová

učiteľka výtvarného odboru. Vyučuje v Polomke.

Ing. Lucia Mišíková Phd.

učiteľka literárno - dramatického odboru. Vyučuje v Štiavnických Baniach.

Zuzana Pustajová

učiteľka tanečného odboru. Vyučuje v Čiernom Balogu, v Polomke a v Brezne.

Mgr. Martina Smutná

učiteľka literárno - dramatického odboru. Vyučuje v Štiavnických Baniach.

Katarína Čižmárová Dis. art

materská dovolenka