Dokumenty

stiahnuť

Prihláška do ZUŠ

stiahnuť

Čestné vyhlásenie

stiahnuť

Vnútroškolský poriadok pre žiakov

stiahnuť

Výnimka na výučbu 1x do týždňa

stiahnuť

Žiadosť na odpustenie školného

stiahnuť

Žiadosť o pokračovanie v štúdiu na II. stupni

stiahnuť

Žiadosť o individuálne štúdium

stiahnuť

Žiadosť o kontrahovanie

stiahnuť

Žiadosť o rozšírené vyučovanie

stiahnuť

Žiadosť o pokračovanie v štúdiu po prerušení

stiahnuť

Žiadosť o ukončenie/prerušenie štúdia