Hudobný odbor

Prijímame deti od veku 6 rokov. Po absolvovaní prípravného štúdia pokračujú v ďalšom štúdiu primárneho umeleckého vzdelávania na I stupni.

Škola pristupuje k žiakom individuálne s dôrazom na jeho potreby, záujmy, zameranie. Moderná hudba súčasnej doby sa využíva ako prostriedok na pritiahnutie žiaka, jeho pozornosti na umenie a získaním jeho vôle umenie tvoriť a tým zdokonaľovať svoju osobnosť.

gitara
husle
klavír
akordeón
keyboard
zobcová flauta
priečna flauta
trubka
lesný roh
fagot
spev
bicie nástroje

hra v kapele
dychový komorný orchester
sláčikový komorný orchester
akordeónový komorný súbor
štvorručná hra
komorný detský zbor