Úspechy a Projekty

Hudobní umelci - speváci Talentária Daniela Švantnerová a Adrián Ševc sa v Bratislave na Novej scéne predstavia s piesňou Con te partiro.

Naša výtvarná umelkyňa Kristína Danieličová dostala celoslovenské ocenenie v Bratislave! 1. miesto ! Skvelé ! Blahoželáme !

ZLATÉ A STRIEBORNÉ PÁSMO NA CELOSLOVENSKEJ KLAVÍRNEJ SÚŤAŽI OBSADILO TALENTÁRIUM!

Ani populárna hudba nám nie je cudzia

Medzinárodné pásmo v Bratislave Flautiáda – získalo Horehronie

Naša škola na Deň rómov v kultúrnom dome Brezno.

Celoslovenská súťaž výtvarníkom Maľovaná ZUŠka

Úspech Lukáša Medveďa v dychovej celoslovenskej súťaži

Naše Sovíčatá z literárno-dramatického odboru uspeli a dostali nomináciu. Blahoželáme a držíme palce.

Talentárium hviezdilo

Keyboardová súťaž Brezno

003
005

Otvorené srdcia v Trnave

Výtvarná prehliadka

Medzinárodný úspech našich Froťákov. SME PRVÍ!

Chalupkovo Brezno

EuropaDanceTeamCup 2014 v Banskej Bystrici

Talentárium sa zameralo na starší vek

Talentárium získalo na jednej súťaži 4 celoslovenské ocenenia!  

Umelecká škola Stanislavy S. sa zameriava na moderné, súčasné umenie, ktoré spája s klasickým umením. Zámer pretavuje do tanečného, výtvarného a hudobného odboru. Škola pristupuje k žiakom individuálne s dôrazom na jeho potreby, záujmy, zameranie. Modernému trendu sa prispôsobujú aj súťaže pre umelecké školy akou je aj Piano v modernom rytme – celoslovenská klavírna súťaž modernej a populárnej hudby. Vyhlasovateľom súťaže je Ministerstvo školstva SR, konala sa v Bojniciach dňa 30.mája. A tak v tento deň okrem nášho vystúpenia v rámci Dní mesta Brezna , klavírne oddelenie SZUŠ Talentárium Stanislavy S. získalo významné ocenenia. Vo vzácnom striebornom pásme sa v rôznych kategóriách v sólovej hre na klavír umiestnili všetci traja žiaci, ktorí boli školu na súťaži reprezentovať: Matúš Maruškin, Anežka Králová a Veronika Ološtiaková. V štvorručnej hre Matúš Maruškin a Anežka Králová potvrdili striebornú pozíciu, ktorá priniesla umeleckej škole štvrté celoslovenské ocenenie na jednej súťaži. Blahoželáme oceneným žiakom, ich učiteľom a modernej škole, ktorá tak potvrdila svoje miesto, kde sa kvalitne vzdeláva. Mgr. Stanislava Skladaná riaditeľka a zriaďovateľka školy

Maľovaná ZUŠka

Celoslovenský úspech SZUŠ Talentárium Súkromná základná umelecká škola Talentárium Stanislavy S. sa každoročne zúčastňuje celoslovenských súťaží. V minulom školskom roku to bolo celkovo 13 celoslovenských ocenení pre našu školu. Tento školský rok nie je výnimkou súťažného zápalu našich šikovných výtvarníkov, tanečníkov a hudobníkov. Zlaté pásmo v celoslovenskej súťažnej prehliadke s názvom Maľovaná ZUŠKA, ktorej vyhodnotenie sa konalo dňa 5.apríla v Banskej Bystrici, získala iba šesťročná žiačka SZUŠ Talentárium Karin Danieličová. Výtvarnou témou súťaže bola figúra vyjadrená rôznymi výtvarnými technikami a v rôznych výtvarných kompozíciách. S pomedzi 44 základných umeleckých škôl s počtom výtvarných prác 940 sa práve žiačka našej školy umiestnila v najcennejšom pásme. Mladej umelkyni srdečne gratulujeme a želáme veľa nadšenia do ďalšej tvorby. Tešíme sa na Vás na dňoch mesta Brezna, kde naše Talentárium Stanislavy S. predstaví ďalšie svoje talenty.